กิจกรรม

คณะกรรมการบริหารแผนงานยุวชนสร้างชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายประชุมหารือการดำเนินโครงการสร้างความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการก่อนการลงพื้นที่

Read More »
กิจกรรม

รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (อว.) เยี่ยมชม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Read More »